572

Do o. Justyna Nazima

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 7 XI 1935] [ 1 ]

[Dopisek] [ 2 ] Posyłam niniejszą kopię listu skierowanego do O. Floriana i osobne dwie kopie listów do Prowincjałatu w sprawie poświęcenia Zakonu Niepokalanej [ 3 ], o czym pisałem w ostatnim liście.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dane z listu z 7 XI 1935 do o. Floriana Koziury.

[ 2 ] Dopisek na kopii dla o. Justyna Nazima - zachowała się tylko górna część z datą, reszta odcięta.

[ 3 ] Zob. Pisma, 555 i 562.