578

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 12 XII 1935]

PS O sprawie żydowskiej pisze ładnie ks. J[ulian] Unszlicht w "Ateneum Kapłańskim" z listopada 1935 r. (str. 373) [ 2 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. Celestyna Moszyńskiego z 12 XII 1935 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 2 ] Główna myśl art. ks. Juliana Unszlichta pt. W sprawie judeo-katolicyzmu, "Ateneum Kapłańskie" 21 (1935) t. 36, 373-377, jest następująca: ogólnie biorąc, nie ma mowy o asymilacji narodowej ani o nawróceniu żydów. Tylko wyjątki lgną do polskości i katolicyzmu. Hasłem jest rozumna obrona przed zalewem żydowskim, ale nie antysemityzm.