579

Do ks. Mateusza Jeża

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. z ilustr. i nadrukiem: Gallery of Itsukushima Shiren. Ten sam nadruk znakami japońskimi.

Nagasaki, 12 XII 1935*

Przewielebny Księże Profesorze!

Czy moglibyśmy poprosić o ofiarkę na naszą misję Niepokalanowa japońskiego w formie książki "Ku chwale Bogarodzicy Niepokalanie Poczętej"? [ 1 ]

Z głęb[okim] szacunkiem

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Przew[ielebny] Ks. Profesor | Ks. Mateusz Jeż | Kraków | ul. św. Marka 10 | Polska - via Siberia - | Europa

[Stempel pocztowy okolicznościowy] [ 2 ] Miyajima Aki 12 12 1

[ 1 ] Wydana wówczas przez ks. Mateusza Jeża książka ukazała się w Krakowie nakładem autora.

[ 2 ] Stempel pocztowy zwyczajny oderwany wraz ze znaczkiem.

* w wyd. druk.: 1934.