58

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Grodno, 19 I 1923

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Nie pisałem od dawna, bo nie miałem czasu. Co u nas słychać i co się dzieje w drukarni opowie o. Kajetan [ 1 ], sądzą, że i nowej maszyny do spinania za 1 000 000 Mp. nie pominie. - Te dwa numery już wysłane i gdyby nie doszły, to daj mi jeszcze znać, a wyślę je. - Za intencję dolarówkę "Bóg, przez Niepokalana, zapłać", bo też teraz kupuję stopniowo czcionki i dodatki do maszyny, więc pieniądze odpływają. Ale i przypływają: w tych dniach otrzymałem od o. Serafina [ 2 ] z Rzymu 30 lirów, a od o. Wawrzyńca z Ameryki [ 3 ] czek na obiecane 100 dol[arów] AM[erykańskich]. Przy tym N. O. Prowincjał [ 4 ] nie chce, bym długi wyrównywał, ale raczej pozwala na zaciąganie nowych i kompletowanie drukarni jako też zakupywanie papieru.

Pieniądze ponad 15 000 otrzymałem.

Kończę, bo już pierwsza i pół w nocy.

Z prośbą o westchnienie do Niepokalanej

Twój

br. Maksymilian

PS - Co do redakcji, to i teraz jeszcze nie ma nic ustalonego [ 5 ]. Ja zaś cały prawie czas tracę na sprawy administracyjno-drukarskie. - Ale Niepokalana i o tym pomyśli.

[ 1 ] O. Kajetan Krzyżanowski.

[ 2 ] O. Serafin Majcher był przez 46 lat bez przerwy penitencjarzem apostolskim w bazylice św. Piotraw Rzymie. Interesował się wszystkim, co się działo w Polsce i w zakonie; cieszył się z założenia wydawnictwa MI.

[ 3 ] O. Wawrzyniec Cyman z polskiej prowincji św. Antoniego w USA był wówczas proboszczemw Chicopee, Mass., i wraz z prowincjałem o. Eustachym Bartoszewiczem odwiedził Polskę.

[ 4 ] O. Alojzy Karwacki.

[ 5 ] W październiku 1923 r. do administracji przybył br. Gabriel Siemiński. W sprawozdaniu z wizytacji prowincjalskiej konwentu w Grodnie 24 X 1923 czytamy: "Redakcją i całą drukarnią kieruje o. Maksymilian Kolbe, a zecernię pod swoim zarządem ma poczciwy brat Albert Olszakowski, z zawodu drukarz. W administracji pomaga br. Gabriel [Siemiński], a intraligatornię prowadzi aspirant [Stanisław] Gaweł" - zob. Acta Coadunatae Prov., 279. Św. Maksymilian pomagał ponadto w parafii prowadzonej przez franciszkanów.