59

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Grodno, 25 I 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Zaledwie otrzymałem list "ze strawą duchową i materialną" [ 1 ] dla "Rycerza", zaraz odpisuję załączając dla niego "praeconów" [ 2 ] co na drzwiach zawieszeni opowiada ją o zawartości i zachęcają do nabycia.

Pracy mam sporo, ale i Niepokalana zdrowia dokłada tak, że i robić mogę. - Dopiero co wróciłem z Warszawy, gdzie nakupiłem papieru dla "Rycerza" do końca roku za 2 000 000 przeszło Mp. Od 1 papier podrożeje o 70-73 proc.( dlatego tylko za obietnicę po jednej cząstce różańca dla N[niebieskiej] Mamusi i "Si quaeris" [ 3 ] za każdą belę dostałem ich 7. Norbertowi [ 4 ], który przede mną poszedł, już odpowiedziano, że "nie ma". - Dokupuję teraz czcionek i materiału drukarskiego.

Bóg zapłać za pomoc piórem i staranie o grosz. Oby o. Bonawentura [ 5 ] otrząsnął się nieco z wypoczynku literackiego i jął się pióra.

Kończę, bo jeszcze spora kupka korespondencji prosi o załatwienie.

"Memento" mei [ 6 ]

Twój brat

Maksymilian

[PS] O. gwardianowi "salutationes" [ 7 ], o. Kajetanowi [ 8 ] pozdrowienia, Michałowi [ 9 ] też.

[ 1 ] Aluzja do fragmentu listu o. Alfonsa z Nieszawy (22 I 1923): "Przesyłam Ci tymczasem, co mam pod ręką: i materialnego, i duchowego posiłku, a Ty to przerabiaj, zmieniaj i powiększaj, lub skracaj: drukuj albo nie drukuj". I dalej: "PS - Z tych pieniędzy 2000 [mp] jest prenumeraty (o którą się już

troszczyć nie potrzebujesz), a resztę z wyprzedaży poszczególnych numerów".

[ 2 ] Łac. "praeco", w liczbie mnogiej "praecones" - ten kto wywołuje, zwiastun, herold, woźny sądowy, chwalca; tu: w znaczeniu wywieszka reklamowa.

[ 3 ] Si quaeris - Jeżeli pytasz; pierwsze słowa responsorium do św. Antoniego Padewskiego, modlitwy codziennej w zakonach franciszkańskich.

[ 4 ] O. Norbertowi Uljaszowi.

[ 5 ] O. Bonawentura Podhorodecki.

[ 6 ] Pamiętaj o mnie.

[ 7 ] "Salutationes" - pozdrowienia. Gwardianem nieszawskim był wtedy o. Stanisław Czeluśniak.

[ 8 ] O. Kajetanowi Krzyżanowskiemu.

[ 9 ] Br. Michałowi Czyżowi.