585

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Nagasaki, 15 III 1936

Maryja

Droga Mamusiu!

Z okazji Imienin w dniu Zwiastowania N[ajświętszej] Maryi Panny przesyłam serdeczne życzenia życia Niepokalaną. Epoka obecna jest epoką Niepokalanej lub, jak inni mówią, Ducha Przenajświętszego [ 1 ]. Wąż podnosi swą głowę po całym świecie, ale też Niepokalana zetrze mu ją w druzgocących zwycięstwach. Chociaż i on nie przestanie czyhać na Jej piętę [por. Rdz 3,15].

nie wiem, czy Mama już otrzymała z Niepokalanowa książkę pt. "Ku większej miłości Niepokalanej", gdyż wydano ją tylko dla braci zakonnej, ale napiszę, by Mamie przesłali, bo bardzo piękna [ 2 ].

O ile nie rozpęta się zawierucha wojenna, to wyjadę stąd w stronę Polski z początkiem czerwca, jeżeli okrętem. A jeśli się da przez Syberię, to z końcem czerwca. Przywiozę też ze sobą kleryka Koreańczyka, br. Bonawenturę [ 3 ]. Kończy on już tu filozofię i pojedzie do Polski na teologię. W Niepokalanowie poduczy się języka polskiego, a potem będzie studiował w Krakowie [ 4 ].

Bardzo wiele pięknych listów otrzymujemy od pogan, którzy zbliżają się do Niepokalanej i nieraz szczerze Ją już kochając pragną stać się katolikami, lub przynajmniej poznać religię katolicką. - Niepokalana silnie pociąga.

Z prośbą o pomoc w modlitwie dla tych biednych dusz

wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Serdeczne pozdrowienia z prośbą o modlitwę za pogan dla Przew[ielebnej] Matki Przełożonej i wszystkich Matek i sióstr.

[ 1 ] Por. np. św. Ludwik Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 1986.

[ 2 ] Książka wydana w Niepokalanowie w 1935 r. do użytku wewnętrznego, pod wspólnym tytułem Ku większej miłości Niepokalanej zawierała w jednym woluminie trzy dzieła: św. Ludwika Grignion de Montfort: Tajemnica Maryi, B. Welzela TJ: Na wyżyny. Oddanie się Jezusowi przez ręce Maryi (wyd. samodz.: Kraków 1933), oraz J. Schrijversa CSSR: Moja matka (wyd. samodz.: Warszawa 1930).

[ 3 ] Br. Bonawenturę O Ki Sim.

[ 4 ] Por. Pisma, 566, przyp. 4.