586

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Dwie karty jednostr. zapis.
Mugenzai no Sono, 21 IV 1936

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

1) O. Gwardian [ 1 ] piątego kwietnia wyruszył już z Mugenzai no Sono ku Ameryce; piszę w jego zastępstwie. Polecił mi o. gwardian dać kaptury braciom: br. Dominikowi i br. Ksaweremu w pierwsze święto Wielkiejnocy, tj. dwunastego kwietnia, gdyż wszystkie formalności załatwił; toteż rozpoczęli nowicjat [ 2 ].

2) Dnia czternastego poczęli zjeżdżać interniści, a szesnastego nastąpiło otwarcie internatu. Mamy chłopców szesnastu. Profesorów świeckich trzech. Niebawem przyślę fotografię całości. - Przy tej sposobności chciałbym przypomnieć o obiecanych groszach na internat, bo szczegółowe tu wymagania prawne dla szkół tęgo obrywają kieszeń.

3) O. gwardian polecił mi też ruszyć sprawę ślubów br. Iwona [ 3 ], ale skrutynium urządzić "po cichu". Pytałem więc braci. Na ogół przyznają w nim zmianę od stanu poprzedniego, część poleca go bez zastrzeżeń, niektórzy skarżą się na charakter gburowaty lub kulejące posłuszeństwo. Balotacja wykazała wszystkie cztery białe na cztery [ 4 ]. Zauważono też duży postęp od stanu dawniejszego i pracę nad sobą. Do tego listu dołączam jego własnoręczną prośbę. Prosiłbym o przesłanie delegacji na odebranie ślubów już o. Gracjanowi [ 5 ], gdyż ja prawdopodobnie wyruszę z Szanghaju okrętem dwudziestego szóstego maja.

4) Wreszcie sprawa bród. Przyjechawszy do Japonii, widząc niejednolitość w tej materii u księży, zapytałem Prowincjałat, jak mamy się urządzić. O. Kornel jako prowincjał odpowiedział, aby brody nosić. Obecnie jednak kapituła konwencka, biorąc pod uwagę bieżące nastroje w Japonii, opowiedziała się dnia 20 kwietnia za zniesieniem bród na przyszłość, [za] dogoleniem brzytwą tych, co już do kozich bródek dotarli, i za zostawieniem swobody starszym i uprasza N. O. Prowincjała o potwierdzenie tej decyzji, si hoc opportunum videbitur [ 6 ].

5) Jeszcze jedna, ale ważna sprawa: Napisałem do N[ajprzewielebniejszego] O. Socjusza Gen[eralnego] [ 7 ] w sprawie usprawnienia prymarii MI w Rzymie. I otrzymałem następującą odpowiedź z dnia 8 III 1936 r.: "W odpowiedzi na Jego list z 23 I br. uprzejmie donoszę co następuje. Wskazane jest, aby Ojciec sam krótko i węzłowato wypracował program organizacji nie tylko prymarii, lecz całej Milicji Niepokalanej. Program ten, zaadresowany do definitorium gen[eralnego] na kapitule gen[eralnej], wręczyłby Ojciec np. Ojcu Prowincjałowi Anzelmowi w tym celu, aby go oddał na kapitule gen[eralnej] P[atribus] auditoribus causarum [ 8 ]. Ci zaś, przejrzawszy program organizacyjny, przedstawiliby odpowiedni wniosek na sesji plenarnej".

Sądzę, że ten sposób załatwienia sprawy byłby najlepszy. Po zatwierdzeniu programu można by wydrukować malutką broszurkę zawierającą: króciutką historię Milicji Niepokalanej, organizację, obowiązki, odpusty i sposób przyjęcia do Milicji.

Brak mi zmysłu organizacyjnego, doświadczenia, źródeł, ale co mogłem, to zrobiłem i niniejszym załączam [ 9 ].

6) Równocześnie posyłam kopię N[ajprzewielebniejszemu] O. Socjuszowi Gen[eralnemu] z prośbą o poprawki.

7) W sprawie poświęcenia Zakonu Niepokalanej zapewne Przew. O. Kustosz Kustoszów [ 10 ] całą rzecz przygotował, ale mimo osobno wysłanej pocztówki [ 11 ], wieść o tym do nas nie dotarła jeszcze.

Z prośbą o błogosławieństwo serafickie

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 12 ]

PS - Dla orientacji donoszę, że nazajutrz po wyjeździe o. gwardiana o. Aleksy przyniósł mi do posłania list zaadresowany do N[ajprzewielebniejszego] O. Generała [ 13 ].

O. Gracjan bardzo gorliwy. Z zapałem uczy się języka i bardzo wydatnie dopomaga. Nawet ten list on wymaszynował.

8) Dobrze by było, żeby o. Pacyfik ukończył starania paszportowe z chwilą zamknięcia książek szkolnych i zaraz ruszał [ 14 ], bo tu wielki brak kapłańskich rąk do pracy. I o. Mieczysław [ 15 ], i o. Gracjan są przeciążeni, a ja zanadto stękando [!] współpracuję. Internat obcojęzyczny, wydawnictwo, dusze pogańskie dzwoniące do furty i zgłaszające się listownie, konfesjonał i zarząd sporym już konwentem wymagają więcej sił.

[ 1 ] O. Kornel Czupryk.

[ 2 ] Postulanci, którzy 12 IV 1936 rozpoczęli nowicjat, to: br. Dominiko Hideo Hatanaka, krawiec, i br. Ksawerio Imaoka, konwertyta z protestantyzmu.

[ 3 ] Br. Iwona Czado.

[ 4 ] Balotacja - głosowanie za pomocą białych i czarnych kulek lub ziarenek.

[ 5 ] O. Gracjanowi Kołodziejczykowi.

[ 6 ] Jeżeli to wyda się stosowne.

[ 7 ] O. Peregryna Haczeli - zob. Pisma, 582a.

[ 8 ] Ojcom audytorom spraw.

[ 9 ] Zob. Pisma, 587.

[ 10 ] O. Czesław Kellar.

[ 11 ] Pocztówka wysłana przez św. Maksymiliana do o. Czesława Kellara się nie zachowała.

[ 12 ] Podpis własnoręczny; odtąd zaczyna się rękopis.

[ 13 ] Można się domyślać, że o. Aleksy Tabaka przedstawił swoje trudności związane z pobytem w Japonii, gdyż niedługo potem - w kwietniu 1937 r. opuścił Japonię i wrócił do Polski.

[ 14 ] O. Pacyfik Sobolewski, wyświęcony na kapłana 23 VI 1935, pozostał jeszcze rok w Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie dla ukończenia studiów teologicznych, a następnie został skierowany do Niepokalanowa.

[ 15 ] O. Mieczysław Mirochna.