588

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: rkps. AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 21 IV 1936]

[Dopisek] Posłano przez Prowincjałat do Definitorium Gen[eralnego] na kapitułę gen[eralną] [ 2 ] z polecenia N[ajprzewielebniejszego] O. Socjusza Gen[eralnego] [ 3 ] - Proszę o modlitwę w tej sprawie całego Niepokalanowa. A także w sprawie poświęcenia całego Zakonu Niepokalanej też prosiłbym o modlitwę gorącą.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek na kopii "Programma organisationis Militiae Mariae Immaculatae (M.I.)" wysłanego na kapitułę generalną do Rzymu - zob. Pisma, 587. Na adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana na odwrocie kopii: "Przew[ielebny] O. Gwardian O. Florian".

[ 2 ] Kapituła generalna OO. Franciszkanów rozpoczęła się 27 V 1936 w Rzymie.

[ 3 ] O. Peregryna Haczeli.