60

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.

Grodno, 7 II 1923

P[ochwalony] J[ezsu] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Żądane 10 numerów wystałem. Jakoś Niepokalana tak sprawami kieruje, że z różnych stron sypią się prośby, by więcej przysłać numerów.

Grosiwo i artykuł z wierszykiem trafiły do konwentu. Artykuł zamienił się już w metalową kolumnę i czeka jeszcze na współbraci, by powędrować pod walce. Co do charakteru artykułów pisał mi ostatnio N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał [ 1 ]: "Cześć Matki Najśw[iętszej] jak złota nić niech się wije w każdym artykule i to pięknym naszym polskim językiem", Trzymajmy się więc tej zasady, bo Matuchna Niepokalana tego chce. Za pomoc pióra niech Niepokalana wynagrodzi.

Aha - mam krótką pamięć, więc co do książek należących do III Zakonu, wiem tylko tyle, że był to już wcale ładny stosik.

Jak Niepokalana zechce, rozwija wszystko. Cześć Jej!

Twój

br. Maksymilian

[PS] Wybierz się tu podczas wakacji, a ujrzysz maszyna drukarską, spinaczkę i inne dziwy.

Czcionki robią z ołowiu, antymonu i innych składników (także ze stali), więc nie wiem, na co obecnie by się przydały monety żelazne.

Najwygodniej dla mnie, jeżeli otrzymuję pieniądze na ciepłą rękę prout usque adhuc [ 2 ].

[Adres] Przewielebny Ksiądz | O. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | w Nieszawie | Z[iemia] Warszawska

[Stempel pocztowy] Grodno 7 II 23

[Stempel urzędu odbiorczego] Nieszawa 9 II 23

[Nadawca - stempel] Administracja | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie, Grodno, (Polska)

[ 1 ] Instrukcja prowincjała o. Alojzego Karwackiego zawarta w liście z 17 I 1923.

[ 2 ] Jak dotąd.