590

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 19 V 1936] [ 1 ]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Poprosiłbym o dokument erekcji Małego Seminarium [ 2 ] celem włączenia do archiwum. "Commentarium" doniosło nam bowiem o upoważnieniu O. Prowincjała do erygowania [ 3 ],

Ja w sobotę, tj. 23 bm., wyruszam do Szanghaju, a stamtąd 26 okrętem "Victoria" do Europy.

U nas dzięki Niepokalanej wszystko dobrze.

W św. O. Franciszku niegodny

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dane z listu św. Maksymiliana z 19 V 1936 do o. Domenico Tavaniego.

[ 2 ] Małe Seminarium OO. Franciszkanów w Mugenzai no Sono zostało otwarte 16 IV 1936 - zob. Pisma, 586; art. o. Mieczysława Mirochny pt. Małe Seminarium w Mugenzai no Sono, "Wiad. z Prow." 6 (1936) 66-70.

[ 3 ] "Comm. Ord." 33 (1936) 127 zawiera notatkę: "Curia Generalitia. Secretaria Generalis. Ex Regestis Definitorii Generalis. Ex sessione diei 16 Martii 1936. - Ministro Provinciali Poloniae A.R.P.M. Anselmo Kubit conceditur facltas erigendi primum Seminarium in nostro Conventu Nagasaki in Iaponia". [Przekład polski] "Kuria Generalna. Sekretariat Generalny. Ze sprawozdań Definitorium Generalnego. Z posiedzenia dnia 16 marca 1936. Udziela się o. Prowincjałowi w Polsce, Najprzewielebniejszemu O. Magistrowi Anzelmowi Kubitowi, władzy erygowania pierwszego Seminarium w naszym konwencieNagasaki w Japonii".