591

Do O. Generała Zakonu OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie [ 1 ]

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 19 V 1936

Reverendissime Peter Generalis!

Die 26 Maii proficiscor italica navi "Victoria" ex Shanghai Poloniam ad assistendum Capitulo Provinciali qua Delegatus Conventus.

Vellem per viam, si Reverendissimo Patri Generali ita opportunum videretur, visitare Expositionem Vaticanam ad publicandum in Iaponia ea praesertim, quae respiciunt partem Iaponicam. - Peterem inde facultatem Romam adveniendi.

Si accipiam notitiam in Port Said ("Victoria" Lloyd Triestino) praeparabo me ad descendendum in Napoli loco Genova.

Benedictionem Seraphicam humiliter petens

fr. Maximilianus M-a Kolbe

[Przekład polski]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

Dnia 26 maja włoskim statkiem "Victoria" wyjeżdżam z Szanghaju do Polski, by wziąć udział w kapitule prowincjalnej [ 2 ] jako delegat konwentu.

Chciałbym po drodze, jeśli Najprzewielebniejszy Ojciec Generał uzna to za stosowne, zwiedzić Wystawę Watykańską [ 3 ], by opublikować w Japonii szczególnie to, co się odnosi do części japońskiej Wystawy. Prosiłbym zatem o [zezwolenie] przybycia do Rzymu.

Jeśli otrzymam wiadomość w Port Saidzie ("Victoria" Lloyd Triestino), przygotuję się do zejścia w Neapolu zamiast w Genui.

Z pokorną prośbą o błogosławieństwo serafickie

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] List jest adresowany ogólnie "Do O. Generała...", ponieważ św. Maksymilian nie wiedział, kto będzie generałem, gdyż Kapituła Generalna, która miała wybrać generała, rozpoczęła się 27 V 1936.

[ 2 ] Kapituła prowincjalna OO. Franciszkanów w Polsce odbyła się w dniach 13-16 VII 1936 w Krakowie.

[ 3 ] Papież Pius XI dnia 12 V 1936 dokonał otwarcia Światowej Wystawy Prasy Katolickiej, zorganizowanej z okazji 75-lecia założenia dziennika "L’Osservatore Romano" - zob. "Misje Katolickie" 55 (1936) 236-237; "Comm. Ord." 32 (1935) 228.

Na Wystawie w osobnym stoisku znalazły się "Rycerz Niepokalanej", "Rycerzyk Niepokalanej", "Mały Dziennik" oraz "Mugenzai no Seibo no Kishi" ("Rycerz" japoński).