594

Do s. Szczęsnej Sulatyckiej, niepokalanki

Oryg.: rkps Archiwum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

[Niepokalanów,] 7 VII 1936

Maryja!

Droga w Niepokalanej Siostro

Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi na list z 4 bm., ale nawał zajęć prędzej nie pozwolił.

Poglądy Siostry są prawdziwe. [...] [ 1 ]

Niepokalana musi być i to jak najprędzej Królową wszystkich i ludzi, i zgromadzeń, i każdego z osobna. Kto uprze się i nie podda się Jej panowania, ten zginie, kto zaś uzna Ją za Królowę i ruszy jako rycerz na podbój świata dla Niej, ten będzie żyć, kwitnąć i rozwijać się coraz bujniej. To dotyczy każdej duszy, każdego zgromadzenia i każdej istoty zbiorowej (zakony, stowarzyszenia religijne, państwa itd.).

Proszę zaufać bezgranicznie [ 2 ] Niepokalanej i poprzez ciernie odważnie i ze spokojem zdążać do celu.

W Niepokalanej współrycerz

O. Maksymilian M-a Kolbe

[PS] Może Niepokalana zechce kiedyś założyć też Niepokalanów żeński tak potrzebny dla młodzieży żeńskiej?

[ 1 ] Adresatka wycięła w tym miejscu jedno zdanie z oryginału listu.

[ 2 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.