599

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 26 VIII 1936

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Uzbierało się trochę spraw bieżących, które chciałem N. O. Prowincjałowi przedłożyć i poprosić o łaskawe załatwienie.

1) Podaje adres prokury bernardyńskiej w Szanghaju dla posłania im prośby, by przyjęli naszych misjonarzy [ 1 ] (a może i do portu wyszli), którzy na statku "Sphinx" przyjadą do Szanghaju dnia 6 października br. według rozkładu jazdy. Adres ten brzmi: Franciscan Procuration - 141. Avenue Dubail Shanghaj. Adres telegr[aficzny]: Framinor French Concession Shanghai.

Miło im będzie, gdy ktoś po nich wyjdzie do portu.

2) Prosiłbym bardzo o łaskawe nadesłanie nam zakazu przyjmowania obcych druków, gdyż nieraz trudno się wymówić, a jak bę[dzie] zakaz N. O. Prowincjała, będzie podstawa do odmowy.

3) Nie wiem, kto może zwolnić w razie potrzeby internistę od opłaty za utrzymanie. Proszę o wyjaśnienie i decyzję. Prosi o. Urban [ 2 ].

4) W załączeniu przesyłam dwa podania o przyjęcie, których sam nie chcę rozstrzygać. Pierwsze Trukana Piotra, lat 27, bez żadnego fachu i wykształcania [ 3 ], a drugie ks. kapelana z Przemyśla w sprawie przyjęcia nowo ochrzczonego żołnierza [ 4 ].

5) Załączam prośbę o zwolnienie ze ślubów symplicznych Zygmunta Wiszowatego (eks-br. Saturnina.), który w maju br. opuścił nasz klasztor. Sprawa wyszperana z dawnych.

O. gwardian Remigiusz dziś wieczorem wyjeżdża do Halicza [ 5 ], wczoraj żegnaliśmy go uroczyście [ 6 ]. Maszyna nowa już na ukończeniu [ 7 ]. Refektarz [ 8 ] podpędzamy, byśmy wigilię już w nim mogli spożywać.

Prosząc o sarafickie błogosławieństwo, pozostaje w św. O. Franciszku niegodny współbrat

Maksymilian M-a Kolbe [ 9 ]

PS [ 10 ] - Prosił mnie br. Łucjan [ 11 ] o przeniesienie do innego konwentu. Na próżno mu perswadowałem. Od braci słyszałem, że nigdzie go tu nie chcą w żadnym dziale. Więc i na prowincji chyba pociechy nie będzie. - W każdym razie powiedziałem mu, że to nie do mnie należy, ale do Prowincjałatu, by tam się udał.

[ 1 ] Tj. o. Samuela Rosenbaigera i br. Alfonsa Stępniewskiego, którzy wyjechali z Polski na misje 23 VIII 1936.

[ 2 ] O. Urban Cieślak, rektor Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie.

[ 3 ] Piotr Trukan - brak bliższych szczegółów. W księdze mieszkańców Niepokalanowa nie figuruje.

[ 4 ] Żołnierz nowo ochrzczony, kandydat do zakonu, bliżej nie znany.

[ 5 ] O. Remigiusz Wójcik. W Haliczu, a raczej pod Haliczem, w miejscowości Święty Stanisław, był klasztor OO. Franciszkanów.

[ 6 ] Zob. Pisma, 596.

[ 7 ] Druga maszyna rotacyjna dla MD sprowadzona z Würzburga, której poświęcenie odbyło się 10 IX 1936 z udziałem ks. kard. Aleksandra Kakowskiego, biskupa polowego Józefa Gawliny i zaproszonych gości - zob. "Wiad. z Prow." 6 (1936) 27-28, 63-65.

[ 8 ] Mowa o budowie wielkiego refektarza. W dotychczasowym bracia nie mogli się pomieścić, mimo że podzieleni byli na 3 grupy. Nad nowym refektarzem stanęła obszerna kaplica klasztorna.

[ 9 ] Podpis własnoręczny.

[ 10 ] Odtąd rękopis.

[ 11 ] Br. Łucjan Czyżewski.