599b

Do o. Bonawentury Podhorodeckiego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 280.
Niepokalanów, 13 X 1936

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Przewielebny Ojcze!

W odpowiedzi na list z 17 IX donoszę, że chętnie przyjadę z początkiem listopadana misyjny zjazd akademicki i kilkoma słowami "autentycznymi" o Japonii.

Z prośbą o pomoc modlitewną

br. Maksymilian M-a Kolbe