61

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Grodno, przed 16 II 1923] [ 1 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Właśnie dzisiaj otrzymałem list z pieniędzmi i artykułem - Bóg przez Niepokalaną zapłać.

Nie piszę dużo, bo właśnie pakujemy na gwałt; może nam się uda taniej zapłacić? [ 2 ] Za późno dowiedziałem się o podwyżce. - Mea pulpa.

O. Bronisławowi ode mnie gratulacje [ 3 ]. Nie piszę mu osobnego listu, bo za drogo to kosztuje.

"Memento"

Twój brat

Maksymilian

[PS] Proszę powiedzieć o. Stanisławowi [ 4 ], że polecam się jego "dolarowej" pamięci [ 5 ] na nóż maszynowy dla "Rycerza". - Gemma mu za to rachunki wyrówna. Tego nie zapomnij, bo bieduję bardzo bez tego "gada" (maszynisko to pokaźne).

[ 1 ] Datę przyjęto na podstawie uwagi o. Alfonsa u góry listu, pisanego na ścinku papieru gazetowego: "16 II 1923 (z Grodna do Nieszawy)". Wydaje się, że jest to data otrzymania listu.

[ 2 ] W oryginale trzy znaki zapytania.

[ 3 ] O. Bronisław Stryczny, członek MI, został gwardianem w Nieszawie.

[ 4 ] O. Stanisławowi Czeluśniakowi.

[ 5 ] O. Stanisław Czeluśniak, przeniesiony z Nieszawy do Kalisza, powrócił krótko przedtem (w 1920 r.) z USA i mógł liczyć na pomoc ze strony znajomych zza oceanu.