600b

Do br. Kasjana Teticha

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwa "Milicji Niepokalanej"|"Rycerz Niepokalanej", "Rycerzyk Niepokalanej", "Mały Dziennik" | Administracja: OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] (W[arszawskie]) Telegramy: Rycerz Teresin Soch[aczewski], Dziennik Teresin Soch[aczewski]. Telefony: ogólny Teresin Soch[aczewski] nr 10, redakcyjny Teresin Soch[aczewski] 13. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 11 XI 1936

Maryja

Drogie Dziecko!

Nieco odpowiedzi na list z 24 IX.

1. - Bądź spokojny na zawsze, że Niepokalana jest zadowolona z Ciebie.

2. - Dopokąd zupełnie nie wyzdrowiejesz pod każdym względem, to owo "dogadzanie sobie" możesz spokojnie praktykować. A teraz zdrowym nie jesteś i nieprędko będziesz. Jest to sprawa długich lat.

3. - To, że inny mógłby lepiej kierować, nie jest racją do proszenia o zwolnienie z kierowania. Najlepiej zdać się na Wolę Niepokalanej bezgranicznie. Niech Ona sama przenosi, gdzie chce. Gdyby co szkodziło zdrowiu - to można to powiedzieć, że szkodzi i zdać się na wolę Przełożonych.

4. - Drogie dziecko, możesz zawsze śmiało pisać mi wszystko nie krepując się tym, że mam dużo zajęć. Bądź zupełnie swobodny w tym względzie.

Na razie kończę, bo już po dziesiątej wieczór. A pomódl się czasem za mnie, bym Niepokalanej nie bruździł.

br. Maksymilian