602

Do o. Gerarda Domki

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis. Oprócz tego AN posiada koncept listu, rkps. Jedna karta jednostr. zapis. Redakcja wzięła za podstawę ms, z zaznaczeniem różnic w stosunku do rkps.
[Niepokalanów], 16 XI 1936

Przewielebny Ojcze Gwardianie!

Bardzo chętnie godzę się na wszystko, na co poprzedni O. Gwardian pozwolił [ 1 ]. Na ogół postawiłem za zasadę, że wszystko pozostanie tak, jak było dotąd, o ile wyraźnie nie ulegnie zmianie.

Sprawę Pożyczki Konsolidacyjnej [ 2 ] już się załatwia [ 3 ].

W tych dniach otrzyma Przew[ielebny] O. Gwardian odpowiedź wprost z Ministerstwa Skarbu [ 4 ].

Cieszymy się wszyscy z odzyskania konwentu wileńskiego. - Cześć Niepokalanej.

Serdecznie pozdrawiam [ 5 ] i polecam się modlitwom.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Klasztor wileński OO. Franciszkanów przeprowadzał w tym czasie prace restauracyjne kościoła i wszedł w porozumienie z o. Florianem Koziurą, poprzednim gwardianem Niepokalanowa.

[ 2 ] O. Gerard Domka oświadczył redakcji Pism, że nie otrzymał żadnej pożyczki z ministerstwa.

[ 3 ] W rękopisie: też się załatwia.

[ 4 ] Tego zdania brak w rękopisie.

[ 5 ] W rękopisie brak słów: serdecznie pozdrawiam.