603

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa]|st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 13 XII 1936

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Na razie pokrótce odpisuję; potem napiszę więcej. Co do br. Marcjana, który na pewno już jest w Krakowie, nie widzę powodu powstrzymania go od ślubów. Podobnież i o. Florian, i o. Pius [ 1 ], pod którego ręką pracował, uważają go za zasługującego na śluby [ 2 ].

Wreszcie wczoraj otrzymaliśmy w Ministerstwie obietnice pozwolenia na wysłanie do Japonii, ale 1000 jenów miesięcznie tylko i znowu na 6 miesięcy [ 3 ].

Załączam wykazy prokuratorii [ 4 ].

Ks. kardynał Hlond przestrzegał przed ks. prałatem Kaczyńskim [ 5 ] i w tym celu chciał się ze mną widzieć. Niebezpieczeństwo jest poważne, choć bardzo poufna sprawa [ 6 ].

Obliczenia co do naszych kosztów przy "Małym Dzienniku" dziś będą ukończone. Potem wyniki poślę. Ze względu na ogłoszenia i obliczenia poprzednie, które wskazywały opłacalność, na razie zmiany się nie zrobiło.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - "Wiadomości z Prowincji" w dwóch listach nadeszły. Postaramy się na czas wykonać [ 7 ].

U nas - dzięki Niepokalanej - wszystko dobrze, mimo ujadania i gróźb ze strony socjalistów i komunistów [ 8 ].

[ 1 ] O. Florian Koziura i bł. Pius Bartosik.

[ 2 ] Br. Marcjan Zygmunt Śliwka złożył śluby wieczne po 15 XII 1936, a 11 II 1937 otrzymał święcenia kapłańskie.

[ 3 ] Niepokalanów polski finansował Mugenzai no Sono w Japonii - zob. też Pisma, 600a i 605.

[ 4 ] Prokuratoria Niepokalanowa prowadziła księgowość i zakupy.

[ 5 ] Ks. Zygmuntem Kaczyńskim.

[ 6 ] "30 listopada O. Gwardian został wezwany telefonicznie do Poznania do J. Em. Ks. Prymasa. J. Em. Ks. Prymas przyjął O. Gwardiana bardzo serdecznie, dając pewne praktyczne wskazówki co do wydawania MD" - podają "Wiad. z Prow." 6 (1936) 94. Zob. też Pisma, 609.

[ 7 ] Zob. Pisma, 277, przyp. 3.

[ 8 ] Mniej więcej od połowy listopada 1936 r. pisma lewicowe rozpoczęły propagandowy atak na Niepokalanów.