604

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.

Niepokalanów, 18 XII 1936

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Posyłam kalkulację "Małego Dziennika" [ 1 ] z dnia 5 XII [1936]. Nasz koszt z miesiąca wynosi 96 666 zł. Natomiast wpływy z dziennika są z trzech ostatnich miesięcy: wrzesień 98 778 zł 26 gr, październik 119 282 zł 17 gr, listopad 100 502 zł 58 gr.

Obecnie czysty "dochód` czytelników (po odliczeniu tych co zaprzestają i tych, których się wyłącza za zaleganie z prenumeratą) wynosi średnio 100 nowych czytelników dziennie.

Czy wobec tego zejść na 8 stron? [ 2 ]

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Kalkulacja kosztów własnych produkcji i dostawy MD stanowi załącznik do listu.

[ 2 ] Dotychczas objętość MD wynosiła: w niedziele 16 stron, w poniedziałki 8 stron, w inne dni 10 stron.