608

Do o. Mieczysława Mirochny

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[eczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 23 XII 1936

Maryja!

Drogie Dziecko,

Zapewne władze i co do szkaplerza karmelitańskiego i co do Cudownego Medalika już doszły, bom je załączył do listu do O. Gwardiana [ 1 ]. Także o kłopotach w sprawie przesyłki groszy też już popisałem [ 2 ]. Ale Niepokalana o wszystkim wie, więc nie ma kłopotu. Ona sama wszystkim jak najlepiej pokieruje i tak, jak będzie dla większego dobra dla nas i dla innych.

Z prośbą o modlitwę, bym Niepokalanej nie bruździł.

br. Maksymilian

[Dopisek] - Serdeczne pozdrowienie dla braci Japończyków. Czy profesję poskładali? Też serdeczne pozdrowienia dla internistów drogich.

[ 1 ] Zob. Pisma, 605.

[ 2 ] Tamże.