612

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Curia Generalizia | dell’Ordine | dei | Frati Minori Conventuali.
Roma (101), 24 I 1937
Piazza Ss. Apostoli, 51 [ 1 ]

Maryja!

Drogie Dzieci,

Niepokalana przyprowadziła mnie szczęśliwie do Wiecznego Miasta i kazała przez usta N[ajprzewielebniejszego] O. Generała [ 2 ] zamieszkać w Kurii, więc korespondencję niech sekretariat czy niesekretariat skierowuje pod adresem jak w nagłówku. (Z korespondencji obcej tylko to, co wyraźnie zastrzeżone mnie).

Przyjechałem w dzień Matki Najśw[iętszej] w sobotę [ 3 ] rano i odprawiłem Mszę św. w kaplicy Kurii. Potem w rozmowie z N[ajprzewielebniejszym] O. Generałem stanęło na tym, by się rozglądnąć po Rzymie za drukarnią dla "Rycerza" włoskiego. O. Capponi też nacieszył się moim przyjazdem w odpowiedzi na jego list [ 4 ].

O. eks-generał Tavani prosi braci o modlitwę o dobrą śmierć. Ciężko zapada bowiem na serce. Już nie wychodzi nawet dla odprawienia Mszy św., tylko u siebie w mieszkaniu odprawia.

N[ajprzewielebniejszy] O. Generał jest zdania, by "Rycerza" łacińskiego i MIM [ 5 ] przynajmniej na teraz prowadzić z Niepokalanowa polskiego, toteż można swobodnie MIM rozruszać!

Módlmy się, by Niepokalana sama kierowała sprawą swoich "Rycerzy" w różnych językach i swoich Niepokalanowów w różnych narodach. Byśmy Jej nie przeszkadzali; by nie liczyła się z naszą wolną, ale słabą wolą, i przymuszała do pełnienia we wszystkim swej Woli.

Br. Ambroży [ 6 ] (Nestor) mi tu sekretarzuje i się mną opiekuje troskliwie. - Niech mu Niepokalana hojnie nagrodzi.

Dobrze zrobiłem, że nie wziąłem kożucha, ale zamieniłem go w Warszawie na zwyczajny płaszcz, bo tu dość ciepło, ale gorzej, że nie wyjąłeś z jego kieszeni książeczki łacińskiej. I że nie wziąłem rękawek cienkich z szuflady dolnej, gdzie jest bielizna, bo rękawy koszuli się brudzą; i że nie postarałem się o legitymację dziennikarską. A nuż to wszystko jedno za drugim pocztą przyleci?... Bo jak wiecie N. O. Prowincjał kazał mi trzy tygodnie wywczasować, więc zaraz wysłane - jeszcze nadąży.

Oczekuję też MD, numerów od chwili wyjazdu aż dotąd i na przyszłość pod adresem jak powyżej. Co wysłane było na kolegium, to też z kolegium wyciągną.

W Niepokalanej i w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Ważne - Intencje mszalne do dnia 22 włącznie odprawiałem dla Niepokalanowa. Od dnia 23 włącznie [ 7 ] jedna propria, a potem - wedle intencji Kurii.

Odpisać, czy otrzymano wiadomość i uwzględniono.

Jak toczy się sprawa lwowska? [ 8 ]

[ 1 ] Nadruk (oprócz daty).

[ 2 ] O. Bedę Hessa.

[ 3 ] 23 I 1937.

[ 4 ] O. Giovanni Francesco Capponi był redaktorem włoskiego RN w Asyżu.

[ 5 ] Zob. Pisma, 542, przyp. 2.

[ 6 ] Br. Ambroży Makowski.

[ 7 ] W oryginale wszystkie podkreślenia w dopisku dwukrotne.

[ 8 ] Zob. Pisma, 609, przyp. 2.