612a

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. przedstawiającą papieża Piusa XI na tle bazyliki św. Piotra w Rzymie, w otoczeniu kilku osób. - Fotokop.: AN.
Rzym, 24 I 1937

Maryja

Drogie Dzieci

Seibo Maria onozomi de Roma made kita no desu.

Mina san no shinnen no omedeto no tegami no tameni kokoro de kansha itashimasu.

Katoriku zensekkai no shuppanbu no hakurankai wo mi ni mo itaria no "Kishi" no insatsu kikai wo dekiru dakie kai ni mo kitandesu.

Tagai ni nesshin ni Seibo Maria ni inorimasho.

Sayonara

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Oczekuję odpowiedzi co do wysłania misjonarzy.

[Adres] Przewielebny O. Gwardian | O. Samuel Rosenbaiger | Mugenzai no Sono (Hongochi) | Nagasaki | Nippon

[Stempel pocztowy] Città del Vaticano 25 I 1937

[Przekład polski]

Maryja

Drogie Dzieci

Z woli Niepokalanej przyjechałem już do Rzymu. Wszystkim Braciom dziękuję z całego serca za życzenia noworoczne.

Zwiedziłem wystawę międzynarodową katolickich wydawnictw i chodziłem za maszyną drukarską dla włoskiego "Rycerza".

Nawzajem gorliwie módlmy się do Niepokalanej.

Do widzenia!

br. Maksymilian M-a Kolbe