629a

Do br. Kasjana Teticha

Oryg.: rkps .Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 5 V 1937

Maryja!

Drogie Dziecko!

Pozwól się Niepokalanej prowadzić i poprzez ciemności i przez dogadzanie sobie i jakkolwiek, kiedykolwiek Niepokalana zechce.

Wszystko, co Niepokalana na nas zsyła, czy na całe swoje Niepokalanowy polski i japoński, czy na kogokolwiek z nas, to wszystko tylko do tego zmierza, byśmy bardziej jeszcze do Niej należeli. Jest wszystko dobrze. Zawsze spokojnie i pogodnie, bo podkreślam i to na zawsze: Ona jest z Ciebie zadowolona.

W Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe