63

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.

Grodno, 30 III 1923

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Nawzajem "Wesołego Alleluja" [ 1 ], chociaż na lichej pocztówce tylko zasyłam i Tobie i gwardianowi [ 2 ]; no i o. Kajetanowi. A i br. Michałowi też.

Może by br. Michał napisał, co pamięta o o. Wenantym, a zwłaszcza jak to było ze zdaniem: "Po śmierci dużo zrobię dla Zakonu" [ 3 ] (w sprawie wydawniczej). Chodzi mi o to, bo O. Prowincjał [ 4 ] zabrał już zebrany materiał, a o. Bonawentura [ 5 ] miałby sklecić biografię. Nie wiem, czy mu ochoty starczy, bo czasu pewnie nie zabraknie.

Wczoraj byłem w Wilnie po oleje św. dla dekanatu grodzieńskiego. O. Hugolin nieźle gwardianuje [ 6 ]. - Powodzi im się wyśmienicie. W Wilnie spotkałem się z kapitanem W[ojska] P[olskiego] Zgłobickim Bronisławem, kolegą wyjścia Franusia do Legionów.

O. Bonawentura zachowuje dotąd iście kamedulskle milczenie mimo mej pocztówki w sprawie o. Wenantego. - Zasklepił się. - W Hanaczowie zostanie chyba anachoretą albo nawet pustelnikiem.

Twój

Maksymilian

[Adres] Przewielebny Ksiądz | O. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | Nieszawa (Z[iemia] Warszawska)

[Stempel pocztowy] Grodno 30 III 23

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | - OO. Franciszkanie - Grodno

[ 1 ] Święta wielkanocne przypadały w 1923 r. 1 i 2 IV. Życzenia o. Alfonsa pisane były 23 III 1923.

[ 2 ] O. Bronisławowi Strycznemu.

[ 3 ] Por. Pisma, 866, K, 941 oraz 955. Tego zdania nie przytacza o. Alfons w życiorysie o. Wenantego Katarzyńca z r. 1931; nie ma go również w pracy o. Alberta Wojtczaka wydanej w 1980 r. (zob. Pisma, 44, przyp. 4).

[ 4 ] O. Alojzy Karwacki.

[ 5 ] O. Bonawentura Podhorodecki.

[ 6 ] O. Hugolin Czyż był gwardianem konwentu wileńskiego od lutego 1923 r. do lipca 1926.