64

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
[Grodno, przed 2 V 1923] [ 1 ]

Pochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie

Na pocztówkę pokrótce wśród wiru pracy wysyłkowej odpisuję.

Wedle mej dawnej zasady staram się ani nie prosić, ani się nie wymawiać, o ile się da - niech Niepokalana sama kieruje sprawami [ 2 ].

Pisał mi o. Bonawentura [ 3 ] na pocztówce, obiecał wkrótce list przesłać i ze dwa artykuły. - Skarży się, że niedomaga na zdrowiu.

Ora pro me! [ 4 ]

Twój

br. Maksymilian

(Załączam kartkę i dla o. gward[iana]).

[ 1 ] Data przyjęta na podstawie uwagi o. Alfonsa u góry listu: " 2 V 1923". Uwaga mówi o dniu otrzymania listu, więc był pisany wcześniej. Miejscowość zaczerpnięta z treści listu.

[ 2 ] O. Alfons w liście z Nieszawy (10 IV 1923) donosił, że gwardian nieszawski o. Bronisław Stryczny bardzo chętnie przyjmie do siebie Wydawnictwo RN wraz z całym personelem; od siebie radził, by św. Maksymilian spowodował przeniesienie przez prowincjała z Nieszawy jednego z ojców, a pozostawienie o. Alfonsa. Święty nie chciał inicjować zmian personalnych, składając wszystko z ufnością w ręce Niepokalanej.

[ 3 ] O. Bonawentura Podhorodecki.

[ 4 ] Módl się za mnie.