631

Do o. Bedy Hessa

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 19 V 1937

G[esù] M[aria] G[iuseppe] F[rancesco]

Reverendissimo Padre Generale

Le invio la lettera che ho ricevuta in questi giorni dal P. Vivoda del quale parlavo a Roma affinché Ella possa conoscere di più l’animo di questo buon Padre.

Credo che con tali disposizioni sarebbe capace di reggere M.I. in Italia come Direttore nazionale [ 1 ].

Ci benedica

in S[anto] P[adre] Francesco indegno

fr. M[assimiliano] M. K[olbe]

[Adres] Rev[erendissi]mo P. Generale | P. M[aestro] Beda Hess | Roma | SS. Apostoli 51

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Posyłam list, który otrzymałem w tych dniach od o. Vivody, o którym mówiłem w Rzymie, aby Ojciec mógł poznać lepiej ducha tego zacnego ojca.

Wydaje mi się, że z takimi przymiotami potrafiłby kierować MI we Włoszech jako dyrektor narodowy.

Z prośbą o błogosławieństwo

w św. O. Franciszku niegodny

br. M[aksymilian] M[-a] K[olbe]

[ 1 ] Od tego miejsca rękopis.