631a

Do o. Samuela Rosenbaigera [ 1 ]

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
[Niepokalanów, 24 V 1937]

PS - Jeżeli Niepokalana zechce, by i Niepokalanów japoński i polski i inne jeszcze były, to nie damy i tak rady przeszkodzić [ 2 ]. Jeżeli zaś sobie Ona tego by nie życzyła i my też tego nie chcemy. Podobnie jak to się mówiło co do "Rycerza" w jego początkach [ 3 ]. Chyba Ojciec pamięta - prawda? Dzięki Niepokalanej za wszystko, co czyni przez Ojca w Ameryce [ 4 ]. Jak tam z Centralą MI na drugiej półkuli? [ 5 ]

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. Łukasza Kuźby z 24 V 1937 do o. Samuela Rosenbaigera.

[ 2 ] Br. Łukasz Kuźba wspomina w swym liście o możliwości założenia w niedługim czasie Niepokalanowa belgijskiego.

[ 3 ] Zob. Pisma, 955.

[ 4 ] Zob. Pisma, 629, przyp. 4.

[ 5 ] Był zamiar otworzenia centrali, tj. filii MI dla spraw polskiego Niepokalanowa w Granby pod kierownictwem o. Macieja Biedrzyckiego, gdzie istniała już centrala MI na USA.