632a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 281-282.
[Niepokalanów, 14 VI 1937]

PS - Nawet zdaje się nie pożegnałem się przed wyjazdem i nie podziękowałem za gościnę [ 2 ] i moją, i całej gromady. Niech Niepokalana wynagrodzi.

Twój

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Wawrzyńca Podwapińskiego z 14 VI 1937 do o. Bronisława Strycznego.

[ 2 ] We Lwowie w klasztorze OO. Franciszkanów.