633

Do biskupa Kazimierza Tomczaka

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 17 VI 1937

Ekscelencjo Księże Biskupie

Ekscelencja pozwoli, że ponownie powrócą do sprawy ks. Tadeusza Walczyka [ 1 ].

Cenimy go i szanujemy wszyscy za jego przykładność, gorliwość i prawdziwie kapłańskie życie.

Jednak nie możemy lekceważyć i przepisów naszych zakonnych i tradycji, które nie pozwalają na to, by niezakonnik przebywał dłużej w obrębie klasztoru [ 2 ].

Dlatego też jestem przekonany, iż Wasza Ekscelencja nie poczyta nam za złe, jeżeli poprosimy o przyspieszenie wyjazdu wyżej wspomnianego, choć miłego i drogiego nam Księdza Gościa.

Całując pierścień biskupi Waszej Ekscelencji, pozostaję z najgłębszą czcią

[O. Maksymilian M-a Kolbe]
przełożony klasztoru

[ 1 ] Zob. Pisma, 625.

[ 2 ] Zob. Konstytucje OO. Franciszkanów z 1932 r. nr 306-316.