635

Do br. Felicissimusa Sztyka [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, czerwiec 1937] [ 2 ]

Maryja

Drogie Dziecko

Najlepszym sposobem kochania Niepokalanej jest pozwolić się Jej prowadzić we wszystkim [ 3 ] przez św. Posłuszeństwo. Jej Wola jest zupełnie zlana z Wolą Bożą, a my starajmy się, by nasza wola coraz bardziej z Jej Wolą się zgadzała. Wtedy chociażby uczucie nie odczuwało wcale miłości ku Niej, to jednak coraz większa istotna miłość będzie.

br. Maksymilian

[ 1 ] Na adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana na odwrocie karty: "Br. Felicissimus / O. M."

[ 2 ] Data ustalona na podstawie oświadczenia adresata.

[ 3 ] W oryginale słowa "we wszystkim" podkreślone dwukrotnie.