636

Do prowincjałatu Księży Misjonarzy św. Rodziny

Oryg.: brak. - Kop. kalk maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 15 VII 1937

Przewielebny Księże Magistrze [ 1 ],

Na pismo z dnia 12 bm. donoszą uprzejmie, że Schmitka Czesław przez cały czas swego pobytu w Niepokalanowie zachowywał się bardzo dobrze. Zakon opuścił dobrowolnie, gdyż tutaj warunki pod względem zdrowotnym mu nie sprzyjały.

Łącząc wyrazy czci i szacunku, pozostaję

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]
przełożony klasztoru

[Adres] Do prowincjałatu Księży Misjonarzy Świętej Rodziny, Górka Klasztorna, p[oczta] Łobżenica (Wlkp.)

[ 1 ] Prowincjałem Księży Misjonarzy Świętej Rodziny był wówczas ks. Piotr Zawada.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.