637

Do o. Hugolina Czyża

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 20 VII 1937

Maryja!

Mój Drogi,

Wczoraj kapituła konwentu zgodziła się na wysłanie pożyczki w kwocie 10.000 zł. Grosze te zapewne nie w jednej kupce otrzymasz, ale ratami - lecz w krótkim czasie. Mamy co prawda dziś ponad 167 tysięcy długu, ale ufamy, że Niepokalana swoją sprawę nadal poprowadzi.

Niech Niepokalana błogosławi na tak trudnej a ważnej morskiej placówce.

Kończę, bo roboty moc.

br. M[aksymilian] K[olbe] [ 1 ]

[Adres] O. Hugolin Czyż | Gdynia [ 2 ]

[ 1 ] Inicjały własnoręczne.

[ 2 ] Adres pisany odręcznie przez sekretarza br. Kamila Banaszka.