65

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.

Grodno, 22 V 1923

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Późno odpisuję, bo jakoś czas mi zawsze umknie. 50 000 Mp. otrzymałem i ową ofiarę tak "a nie inaczej" zamieściłem.

Jedna rzecz pocieszająca: ów "gad` czy "maszyna" czy "scyzoryk" wedle "P[ana] Tadeusza" już zapłacony i może parowóz taszczy go do Grodna. Kosztował 4 300 000 Mp. Ząbek ma 62 cm szeroki. 2 500 000 pożyczył o. gward[ian] warszawski [ 1 ], 1 milion uzbierał się w "Rycerzu", a 1 milion otrzymałem też z Warszawy [ 2 ], by 2 000 egz[emplarzy] "Nowenny do św. Antoniego" [ 3 ] wydrukować - cześć Niepokalanej!

Twój

br. Maksymilian

PS - Na jakie konto zapisać 18 840 [Mp.] tj. nadwyżkę mi nadesłaną? - Odpowiedz przy sposobności, nie pali się.

O. gwardianowi: "niech Niepokalana błogosławi", o. Kajetanowi [ 4 ] powiedz, że w pozdrowieniu życzę mu tego, com mu zawsze w Grodnie mówił i życzył.

[Adres] Przewielebny Ksiądz | O. Alfons M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Nieszawa | (Z[iemia] Warszawska)

[Stempel pocztowy] Grodno 23 V 23

[Nadawca - nadruk] Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Grodno-Polska

[ 1 ] O. Peregryn Haczela.

[ 2 ] Dla porównania: w czerwcu 1923 r. cena pojedynczego numeru RN wynosiła 500 mp, w grudniu już 20 000 mp, a za jedną belę papieru płacono 30 000 000 mp!

[ 3 ] Pełny tytuł: Nowenna i koronka z litanią, modlitwami i pieśnią do św. Antoniego przez o. Bernarda Kalisza, Grodno 1923.

[ 4 ] O. gwardianowi Bronisławowi Strycznemu, o. Kajetanowi Krzyżanowskiemu.