641

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 20 VIII 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam sprawę dość pilną. Dwóch braci urodzonych w Ameryce nie przyjęło polskiego obywatelstwa przy poborze do wojska, żądano wtedy od nich tylko zaświadczenia cywilnego miejsca urodzenia i pieczęci polskiego konsulatu do dnia 1 X br. jako dowód amerykańskiego obywatelstwa. Tymczasem obecnie żądają jeszcze paszportu. Ponieważ w tej sprawie mogą być i pewne kulisy, gdyż zwłaszcza jeden z nich miał pewien (zresztą niewinny) kontakt z byłym br. Florensem [ 1 ], który zapowiadał, że w razie usunięcia będą mu musieli Franciszkanie sprawić bilet do Ameryki, nie chciałem sam decydować, ale skierowałem ich do Prowincjałatu. Ich listy załączam. Zdaje mi się, że dobrze by było ich sprawy rozłączyć. Br. Narcyzowi [ 2 ], jako profesowi i poczciwemu, polecić wycofać zrzeczenie się polskiego obywatelstwa i zdać się na Opatrzność Bożą w razie nieprzejścia przed ślubami solemnymi (co go napełnia troską o przyszłość). Bratu zaś Poncjanowi [ 3 ], jako nowicjuszowi dopiero i słabszemu, pozostawić do woli albo wycofanie zrzeczenia się polskiego obywatelstwa, albo wystaranie się (na koszt rodziny) o obywatelstwo amerykańskie. W tym drugim jednak razie uprzedzić go, by raczej starał się, jeżeli zechce, do prowincji amerykańskiej, gdyż boję się, żebyśmy nie mieli tu kłopotu w stosunku do władz, gdyby go traktowały jako obcokrajowca.

I druga jeszcze sprawa: brata Illuminata [ 4 ]. Nie widać zmiany, której spodziewał się o. Pius [ 5 ]. Dlatego też prosiłbym o możliwe najprędsze zabranie go od nas, bo od samego początku trudno mu dopasować się do warunków pracy w Niepokalanowie i dlatego wpływ jego, zwłaszcza na młodszych, jest zdecydowanie ujemny.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 6 ]

[ 1 ] Byłym br. Florensem (Franciszkiem Szozdą).

[ 2 ] Br. Narcyzowi Samselowi.

[ 3 ] Br. Poncjanowi Rybusińskiemu.

[ 4 ] Br. Illuminata Rytwińskiego - zob. Pisma, 639.

[ 5 ] Bł. Pius Bartosik.

[ 6 ] Podpis własnoręczny.