642

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 31 VIII 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Przyjechał już br. Ludwik Kim z Japonii, ale bez br. Celestyna [ 1 ], bo jeszcze nie było wtedy wiadomości. Gdzie i kiedy go posłać?

Br. Illuminata zwolniłem dnia 23 sierpnia. Br. Ksawery [ 2 ] do Krosna też odjechał 23 VIII.

Załączam pragnienie o. Nikodema [ 3 ] skierowane jeszcze w maju do mnie. Co odpowiedzieć?

Kończę, bo niezadługo chyba na wizytacji [ 4 ] się zobaczymy.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 5 ]

[ 1 ] Br. Celestyna Moszyńskiego.

[ 2 ] Br. Ksawery Szlachetka.

[ 3 ] O. Nikodem Szałankiewicz zapytywany w tej sprawie oświadczył, że nie pamięta, o jaką sprawę chodzi. Być może, pragnienie o. Nikodema dotyczyło udziału w pielgrzymce do Francji, co też wkrótce nastąpiło.

[ 4 ] Wizytacja prowincjalska w Niepokalanowie odbyła się w dniach 7-21 IX 1937.

[ 5 ] Podpis własnoręczny.