642b

Do o. Mieczysława Mirochny

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 14 IX 1937

Maryja!

Drogie Dziecko,

List w sprawie internatu pokazałem O. Prowincjałowi [ 1 ], który obecnie znajduje się u nas na wizytacji [ 2 ]. Poruczmy sprawę Niepokalanej, a Ona najlepiej ją rozwiąże. O. Samuel też mi w tej sprawie pisał. N. O. Prowincjał obawia się zbyt dużych wydatków [ 3 ]. Ostateczną decyzję zapewne N. O. Prowincjał po rozważeniu wszystkiego prześle (tak przypuszczam). Módlmy się, by Niepokalana i w tej sprawie wedle swych planów postąpiła, a na pewno będzie dobrze.

Kiedyś to ja starałem się "walczyć" z trudnościami, ale potem przekonałem się, że wszystkie obracają się tylko na większe dobro dla sprawy Niepokalanej.

Tylko dbaj bardzo o swoje zdrowie, by wystarczyło na czas, dopokąd inni nie przybędą i jeszcze na długie lata potem.

Ja pokaszluję i N. O. Prowincjał poleca mi znowu Zakopane. Niech się dzieje wola Niepokalanej.

W Niepokalanej

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] O. Anzelmowi Kubitowi.

[ 2 ] Zob. Pisma, 642, przyp. 4.

[ 3 ] Chodziło o budowę osobnego lokalu, który pomieściłby Małe Seminarium - zob. też Pisma, 699.