643

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: ms Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. - Fotokop. AN.
Niepokalanów, 16 IX 1937

Maryja!

Dzięki Niepokalanej, że misja w Ameryce [ 1 ] idzie i ofiary na Japonię wpływają.

Co do "Milicji Niepokalanej" na terenie amerykańskim to zdaje mi się, że nakaz z góry nie tyle zrobi, ile gorliwość z dołu. Zdaję sobie też sprawę, że tam, gdzie już są nasi, założenie centrali MI, tj. Niepokalanowa, nie może się z tym faktem nie liczyć i ustosunkowanie się miejscowej prowincji poważnie wpływa na powstanie takiej placówki, ale Niepokalana o tym też wie. Ważne by było zapoczątkowanie w Ameryce "Rycerza" [ 2 ] w języku angielskim i kto wie, czy do tego nie przyłoży ręki prowincja niemiecka [ 3 ].

Wyjeżdżający do Japonii bracia [ 4 ] napotykają na trudności, bo i bolszewicy odmówili przejazdu, i wojna przecina linię komunikacyjną. Staramy się jednak jeszcze jakiś sposób wynaleźć.

Co do powiększenia internatu, ja nic nie mam przeciwko temu, ale O. Prowincjał [ 5 ] obawia się zbytnich kosztów i na ten temat ze swoimi doradcami konferował. Jaka będzie ostateczna decyzja, nie wiem. Módlmy się, by po myśli Niepokalanej było.

U nas wśród ojców powołań na misje nie widać. Oczekujemy więc święcenia byłych internistów. A przykro, że tak jałowo. Gdyby ojców było wiecej, można by niejeden Niepokalanów założyć i niejeden okręg zająć, bo braci chętnych - chociaż i tu bardzo pożytecznych - nie brakuje.

Zresztą Niepokalana o wszystkim wie i wszystkim jak najlepiej pokieruje.

Z prośbą o memento

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Przewielebny | O. Samuel Rosenbaiger | Basilica of St. Josaphat | 2333 South Sixth Str. | Milwaukee, Wisconsin

[ 1 ] Zob. Pisma, 629, przyp. 4.

[ 2 ] Św. Maksymilian napisał tu "Niepokalanowa". W rzeczywistości nie mamy pewności, co miał na myśli: czy tylko wydawanie "Rycerza", czy założenie Niepokalanowa.

[ 3 ] W 1937 r. były w USA następujące prowincje franciszkańskie: niemiecka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP od 1872 r., niemiecka pw. NMP Pocieszycielki Strapionych od 1926 r., i polska pw. św. Antoniego Padewskiego od 1905 r.

[ 4 ] Zob. Pisma, 629, przyp. 6.

[ 5 ] O. Anzelm Kubit.