644

Do ks. Wacława Kosińskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 24 IX 1937

Maryja!

Przewielebny Księże Dziekanie,

Bardzo mi przykro, że tym razem jestem zmuszony nie dostosować się do życzenia [ 1 ] Księdza Dziekana, gdyż niedomagam obecnie i nie wiem, czy i po miesiącu nastąpi dostateczna zmiana.

Z głębokim szacunkiem

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]
przełożony klasztoru

[Adres] Przewielebny | Ks. dr Kosiński Wacław | Dziekan | Radom

[ 1 ] Ks. Wacław Kosiński prawdopodobnie zapraszał św. Maksymiliana do Radomia z odczytem misyjnym.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.