645

Do br. Felicissimusa Sztyka [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, wrzesień 1937] [ 2 ]

Maryja

Drogie Dziecko

Do układu z Niepokalaną nie potrzeba żadnych formułek; po prostu powiedzieć Jej, jak dziecko matce mówi, że się ten układ robi.

Wizytacje będą częściej.

Co do cnoty pamiętajmy, że wszelka cnota - i grzech też - pochodzi z woli jedynie i wyłącznie z woli tylko [ 3 ]. Czego wola nie chce, to wcale nie może osłabić cnoty, owszem, pokusa jeszcze pomnaża cnotę i czyści jak ogień złoto.

[O.] M[aksymilian M-a Kolbe] [ 4 ]

[Dopisek] Kto kocha Niepokalaną, ten na pewno zwycięży w walce duchowej.

[ 1 ] Wskazuje na to uwaga św. Maksymiliana na odwrocie karty: "Br. Felicissimus / O. M."

[ 2 ] Data przyjęta na podstawie oświadczenia adresata.

[ 3 ] W oryginale słowo "tylko" podkreślone dwukrotnie.

[ 4 ] Inicjały własnoręczne.