646

Do br. Kamila Banaszka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Zakopane, 5 X [ 1 ] 1937

Maryja

Drogi Bracie!

Zabrałem do Zakopanego pozostałe zaległości. Między innymi jest list o. Noskiewicza. Proszę zbadać, czy jest on już załatwiony (miały być wysłane fotografie) i jeżeli nie, to jak najprędzej załatwić i przeprosić ode mnie za opóźnienie.

Dobrze by było (w razie jeżeli nie załatwione) zaraz mu napisać, że wkrótce fotografie będą posłane, bo ja równocześnie odpisuje też w tej sprawie po włosku ojcu Castagnaro, którego list okropnie się odleżał.

Spodziewam się, że Niepokalana szczęśliwie doprowadziła do swej zagrody [ 2 ].

w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres na kopercie] Czcigodny Brat | Br. Kamil Banaszek | Niepokalanów p[oczta] Teresin Soch[achewski] (Wr.)

[Nadawca] O. Maksymilian M. Kolbe | Zakopane | S[iostry] Sercanki - Łukaszówki

[Stempel pocztowy] Zakopane 5 X 37

[ 1 ] W oryginale podana mylnie data miesięczna: IX - por. Dzienniczek mszalny, 236.

[ 2 ] Tj. do Niepokalanowa. Br. Kamil Banaszek towarzyszył św. Maksymilianowi w drodze do Zakopanego.