66

List-oferta do gwardianów klasztorów franciszkańskich w Polsce

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Grodno, maj 1923] [ 1 ]

Przewielebny Ojcze Gwardianie

Przed świętem św. Antoniego wydrukujemy "Nowennę i Koronkę do św. Antoniego" jako drugie wydanie książeczki śp. o. Bernarda [ 2 ]. Format będzie może nieco większy, stron 64 i okładka.

Prosimy o rychłe zawiadomienie, czy i ile egzemplarzy mamy dostarczyć do konwentu w...

Cena detaliczna po 800 mp za egz.

Cena hurtowa ponad 10 egz. po 750 mp za egz.

Cena hurtowa ponad 100 egz. po 700 mp za egz.

Cena hurtowa ponad 1000 za egz. po 600 mp za egz.

Nasze konwenty, które prześlą pieniądze z góry;, tj, przed 20 bm. (na zakup papieru), płacą tylko po 500 Mp. za egz.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Wspomniana tu Nowenna w czerwcu 1923 r. była do nabycia w Administracji RN - zob. RN 2 (1923) okładka.

[ 2 ] O. Bernard Kalisz zmarł 19 V 1920.