655

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 30 X 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam nieco wiadomości.

Br. Franciszkowi [ 1 ] lekarz wystawił papier, który załączam. Co zrobić? - Poproszę też o zwrot tych papierów.

Dzięki Niepokalanej w Bejrucie [ 2 ] wyszedł już dyplomik Milicji Niepokalanej po arabsku. Egzemplarz załączam.

Dla orientacji kazałem zliczyć obrót kasy w trzecim kwartale z czterech ostatnich lat. Przedstawia się tak:

Rok 1934przychód 186 000 złrozchód 218 000saldo -32 000
Rok 1935przychód 400 000 złrozchód 471 000saldo -71 000
Rok 1936przychód 447 000 złrozchód 624 000saldo -177 000
Rok 1937przychód 480 000 złrozchód 538 000saldo -58 000

Rozchód rozumie się prawdziwy, tj. i pokryty i nie pokryty. Od 1935 r. obrót wzrastał z powodu dziennika.

"Echo [Niepokalanowa]" [ 3 ] niepotrzebnie obijało się czasem po prowincji, dlatego nie wypuszczamy go już poza opłotki Niepokalanowa.

Przed Niepokalanym Poczęciem chcielibyśmy urządzić tydzień MI dla większego rozpowszechnienia Milicji Niepokalanej. Przygotowania ukończymy przed rekolekcjami, a podczas nowenny druki czy inne środki będą pracować już w terenie.

Może i nasze konwenty mogłyby coś dla tej sprawy zrobić?

W Niepokalanowie, dzięki Niepokalanej, wszystko dobrze, tylko br. Ireneusz [ 4 ] w zakonności kuleje. Br. Filipa [ 5 ] mimo wszystko trochę się obawiam. Zresztą na ogół duch dobry, a nawet bardzo dobry*

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Br. Franciszkowi Krupińskiemu.

[ 2 ] Dyplomik MI w jęz. arabskim wydrukowano staraniem OO. Kapucynów w Bejrucie. Koszty druku pokryły dwie rycerki tamtejszej MI, Annette i Hani Eddé. MI w grudniu 1938 r. liczyła 696 członków - zob. J. Domański, Milicja Niepokalanej w swym pierwszym pięćdziesięcioleciu 1917-1967, Niepokalanów 1967, ms, 152.

[ 3 ] "Echo Niepokalanowa" - zob. Pisma, 373, przyp. 8.

[ 4 ] Br. Ireneusz Kardach.

[ 5 ] Br. Filipa Markiewicza.