657

Do o. Mieczysława Mirochny [ 1 ]

Oryg.: ms Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 4 XI 1937

Maryja!

Drogie Dziecko,

Późno odpowiadam na list imieninowy, bo i przez 3 tygodnie byłem poza Niepokalanowem w Zakopanem i po powrocie dość dużo spraw zaległych czekało. Przesyłam też i serdeczne nawzajem, i podziękowanie za modlitwy, które mi tak bardzo są potrzebne, bym dziełu Niepokalanej nie zaszkodził.

Cieszy mnie bardzo, że raz na tydzień bracia Japończycy o Niepokalanej coraz więcej słyszą. I my z naszej strony postaramy się źródeł dostarczać.

Co do zasiłków, to Niepokalana już coś obmyśliła, a mianowicie, do Lwowa przyjeżdżają klerycy amerykańscy [ 2 ], za co ich prowincja ma wyrównać naszej prowincji 10 000 zł rocznie. Kwotę tę Niepokalanów pokryje, a Ameryka natomiast prześle do Was. Więc miesięcznie (poza wakacjami) po 1000 zł.

Figura Niepokalanej do Was nadejdzie.

Braciom coś więcej napiszę.

Co do dziennika dla dzieci [ 3 ], to zobaczymy, kiedy Niepokalana zechce, w każdym razie można przysłać do nas kilka egzemplarzy japońskich takiego dziennika.

Co do powołania ojców, trzeba się jeszcze modlić, by i powołania były, i by prawdziwe były, żeby znowu nie było powrotów.

Ks. Yamaguchiemu, z okazji sakry biskupiej, kilka słów napiszę [ 4 ].

Zostawmy wszystkie troski Niepokalanej, bo to przecież Jej sprawa, ale oczywiście i z naszej strony użyjmy wszelkich godziwych środków. Ale bez niepokoju. Niech się stanie we wszystkim Jej wola. Pozwólmy się swobodnie Jej prowadzić, gdzie, kiedy, jak zechce.

Coraz bardziej widać, jak opatrznościowe było zaczęcie zyskiwania Azji dla Niepokalanej od Japonii, która coraz silniejszy wpływ wywiera na azjatyckie ludy. Możemy mieć uzasadnioną nadzieję, że Niepokalanowy inne i w Azji, i w innych częściach świata w niedługim już okresie czasu powyrastają.. Jak tylko nasi interniści zaczną się święcić [ 5 ].

W Niepokalanej i św. O. Franciszku

O. Maksymilian M-a Kolbe

PS [ 6 ] - Uważaj, Drogie Dziecko, i na swoje zdrowie, by starczyło jeszcze na długo, bardzo długo dla służby Niepokalanej naszej Niebieskiej Mamusi. - Bratu Jordanowi warto by trochę więcej dodać otuchy i zapalić do poświęcenia. Także i do br. Iwona warto by się trochę zbliżyć. - Zresztą Niepokalana sama tu najwięcej poradzi.

Czy przepisanie własności na "shadan" [a] już przeprowadzone? [ 7 ]

[ 1 ] Wskazuje na to odręczna nota św. Maksymiliana: "O. Mieczysław".

[ 2 ] Byli to klerycy z prowincji św. Antoniego Padewskiego (USA) według powołania: Tomasz Graliński, Arkadiusz Banach, Edwin Agonis, Feliks Mazur, Kornelian Dende, Rudolf Linko, Gerald Kędziora, Antoni Songin i Felicjan Plichta. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1937/38 rozpoczęli II rok teologii - zob. "Wiad. z Prow." 8 (1938) 55.

[ 3 ] Wskutek wybuchu wojny w 1939 r. zamiar wydawania dziennika dla dzieci nie został zrealizowany.

[ 4 ] Ks. bpowi Pauro Yamaguchiemu, który był przedtem (od grudnia 1936 r.) administratorem apostolskim Kagoshimy - zob. Pisma, 664.

[ 5 ] Zob. Pisma, 637b, przyp. 3.

[ 6 ] Odtąd rękopis.

[ 7 ] Tzn. przepisanie własności na osobę prawną - zob. Pisma, 593c.