659

Do br. Romualda Mrozińskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 4 XI 1937

Maryja!

Drogie Dziecko,

Na olbrzymie cztery strony przynajmniej te kilka słów przysyłam w odpowiedzi. Dzięki Niepokalanej, że przez moje listy do Ciebie przemawia.

Co do sprawy internatu [ 1 ], to już pomoc jest, jak to obszerniej piszę o. Mieczysławowi [ 2 ], i to w takiej sumie, [a] nawet wyższej niż piszesz. Zależeć tylko będzie od stałości pozwoleń Ministerstwa na przesyłki zwyczajne.

Do br. Jordana [ 3 ] już pisałem i jeszcze napiszę.

Obrazki [ 4 ] do "rozbrajania kłopotów z chłopcami" wkrótce podążą do Was.

W Niepokalanej i w św. O. Franciszku

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Małe Seminarium Misyjne OO. Franciszkanów w Nagasaki - zob. Pisma, 586, oraz 590, przyp. 2 i 3.

[ 2 ] Zob. Pisma, 657.

[ 3 ] Br. Jordana Malinowskiego.

[ 4 ] Tj. dolary.