660

Do braci Japończyków w Mugenzai no Sono

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 4 XI 1937

Maryja!

Drogie moje Dzieci,

Niech Wam Niepokalana hojnie wynagrodzi za gorące modlitwy i Komunie św. w dniu moich imienin.

Jesteście mi szczególnie umiłowanymi, jako że Niepokalane udzieliła mi dobrotliwie łaski trochę dla Niej pocierpieć, by się aż do Was na drugi koniec Azji dostać i Was do Niej przygarnąć.

Cieszę się, że liczba Wasza wzrasta [ 1 ] i życzę Wam z całego serca, by ta liczba prześcignęła ilość braci w Niepokalanowie polskim, bo przecież Japonia jest krajem większym od Polski.

Życzę Wam, byście co dzień, co chwila bardziej do Niepokalanej się zbliżali, coraz doskonalej Ją poznawali, coraz więcej Ją miłowali, coraz to bardziej przejmowali się Jej myślami, uczuciami, zamiarami, Jej miłością do Jezusa i w żłóbku, i w domku nazaretańskim, i na Krzyżu, i w Eucharystii, i w niebie, słowem, byście się do Niej coraz bardziej upodabniali i stawali coraz więcej, jak Ona, niepokalanymi, tak żeby skazy grzechów i niedoskonałości były coraz mniejsze i coraz rzadsze.

Kochajcie Ją, Dzieci moje Drogie, jak tylko umiecie, modląc się często do Niej, zwłaszcza w tych króciutkich aktach strzelistych "Maryja" lub innych, ofiarując Jej Wasze krzyżyki, cierpienia, upokorzenia, trudności, strapienia i pozwalając Jej się prowadzić we wszystkim, co Ona przez zakonne posłuszeństwo zechce, i przez wszystko, co od nas nie zależy, dopuści.

Jak miłą będzie i śmierć każdego, który naprawdę w życiu praktycznymi, a nie tylko w teorii, w powtarzaniu aktu poświęcenia się, do Niej należał będzie.

I wtedy też wiele dla szczęścia dusz rodaków Waszych zdziałać zdołacie, bo to nie Wy będziecie modlić się, cierpieć i pracować, ale Ona sama w Was i przez Was.

Polecam Was serdecznej opiece Niepokalanej.

Wasz w Niepokalanej i w św. O. Franciszku

br. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]

[ 1 ] Liczba braci w Mugenzai no Sono wynosiła wówczas 20 Polaków i 8 Japończyków. Wszystkichmieszkańców Mugenzai no Sono wraz z ojcami i seminarzystami pod koniec 1937 r. było 78 osób - zob. RN 17 (1938) 82-85.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.