670

Do o. Bedy Hessa

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa] st[acja] kol[ejowa] Szymanów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 30 XI 1937

Reverendissimo Padre Generale

Nella festa dell’Immacolata passano 10 anni dal momento della benedizione dei primi edifici di Niepokalanów. - In quest,anno anche termina l’anno ventesimo dalla nascita della Milizia dell’Immacolata.

Perciò prego Paternità Vostra Reverendissima una benedizione Serafica pei Frati, Benefattori, Soci della "M.I" ed i lettori.

Nel S[anto] P[adre] N[ostro] Francesco

indegno

fr. Massimiliano M-a Kolbe [ 1 ]

PS - Aggiungo una simile domanda da presentare al Santo Padre.

[Przekład polski]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

W święto Niepokalanej upływa 10 lat od chwili poświęcenia pierwszych budynków Niepokalanowa. W tym roku upływa również 20 lat od narodzin Rycerstwa Niepokalanej.

Dlatego proszę Najprzewielebniejszego Ojca Generała o serafickie błogosławieństwo dla Braci, Dobrodziejów, Członków "MI" i Czytelników.

W świętym naszym Ojcu Franciszku

niegodny

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]

PS - Dołączam podobną prośba w celu przedłożenia jej Ojcu świętemu [ 2 ].

[ 1 ] Własnoręczny podpis.

[ 2 ] Zob. Pisma, 669. Na oryginale widoczna nota o. generała Bedy Hessa: "P. Proc[uratore] Gen[erale]".