675a

Do Izby Skarbowej w Warszawie

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, około 31 XII 1937] [ 1 ]

[...] [ 2 ] Wreszcie nogę stwierdzić, że cała działalność Niepokalanowa w myśl art. I na zysk obliczona nie jest, że zakładając Niepokalanów w myśl [...] [ 3 ] ONT i [...] [ 4 ] ONT podobnego zamiaru nie miałem, nie mam, mieć nie mogę i nie chcę i że w myśl [...] [ 5 ] poza zdobywaniem dusz dla Niepokalanej, a przez Nią dla Najśw[iętszego] Serca Jezusa, żadna korzyść materialna nie jest tu przewidziana, a nawet wprost jest wykluczona, gdyż nie chcemy być w żaden sposób przemysłowcami, ale tylko misjonarzami.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dane z kroniki Niepokalanowa. W wyniku lustracji władz skarbowych, św. Maksymilian jeździł do Warszawy 29 i 30 XII 1937 w sprawach podatkowych - zob. EN 31 XII 1937.

[ 2 ] Brak początku. Jest to dopisek do odwołania do Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie wykupu świadectwa przemysłowego na rok 1938.

[ 3 ] Miały tu być przytoczone dwa orzeczenia Najwyższego Trybunału, postanawiające, że jedynie wówczas przedsiębiorstwo (zakład czy działalność) podlega opodatkowaniu, jeśli jest obliczone na zysk.

[ 4 ] Zob. przypis poprzedni.

[ 5 ] W oryg. wolne miejsce dla wpisania odpowiedniego cytatu - prawdopodobnie z dyplomika MI.