675b

Do br. Kasjana Teticha [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. | Telefony: Teresin k[oło] Soch[aczewa] nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 5 I 1938

Maryja!

Drogie moje Dziecko!

Nie rozmyślaj nad tym, jak [ 2 ] to może być, że Niepokalana jest z Ciebie zadowolona, ale wierz, że tak jest, bo tak było powiedziane. Nie opieraj się na własnym rozumie, ale tylko na posłuszeństwie.

Pozwól się Niepokalanej prowadzić tak, jak to Jej nie Tobie się podoba, więc i przez ciemności, zwątpienia itd. Im spokojniej zdasz się wtedy na posłuszeństwo, tym bardziej będziesz Jej miły.

Więc spokojnie i pogodnie, wciąż powracać do pokoju i pogody ducha, chociażby rozum z całą jasnością zupełnie inaczej mówił. Rozum jest skończony i nie otrzyma światła z góry, gdy go nie potrzeba, bo posłuszeństwo już sprawę zadecydowało. Ochotnie więc naprzód w imię Niepokalanej.

A i za mnie czasem się pomódl - dobrze? Bym i ja Niepokalanej wiernie służył.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Wskazuje na to uwaga św. Maksymiliana na odwrocie karty: "Br. Kasjan | O. M. - Sprawa sumienia".

[ 2 ] W oryginale wszystkie podkreślenia oprócz ostatniego dwukrotne.