676

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.

Załącznik 1. Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis. Deklaracja na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.

Niepokalanów, 19 I 1938

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przysyłam intencje mszalne i zestawienie kasowe z grudnia. Najważniejszą pozycją, to ofiary czytelników "Rycerza" włączone pod "Różne". W tej chwili ogólne zadłużenie, dzięki Niepokalanej, stopniało do 73 000, z czego 35 000 zł jest rozłożone na kilka lat, jako należność za intertyp. Papierni mamy do spłacenia jeszcze 13 000 zł.

Przesyłam też kopię przyjęcia ofiary bez zobowiązań w formie realności sprzedanej czy do sprzedania, w kwocie 400 i coś złotych. Całą sprawę przeprowadził o. Witalis [ 1 ].

Br. Narcyz [ 2 ] poszedł dnia 11 stycznia br.

O. Pacyfik [ 3 ] już do Grodna pojechał.

Byłoby może lepiej, żeby różni "niedokończeni" albo "kulejący" tu się nie zatrzymywali, bo tu nowicjat kleryków i braci, i pierwsze wrażenia o życiu zakonnym.

O. Piotr [ 4 ] z polecenia lekarza ponownie pojechał do Zakopanego na 6 do 8 miesięcy. Rana po operacji nie goi się z powodu gruźliczych prątków.

Bracia z Mugenzai no Sono spodziewają się (czy pragną) kilka słów dla siebie od O. Prowincjała.

Czy ogłaszać nową pielgrzymkę do Rzymu? [ 5 ] Załączam papier.

W sprawie ogłaszania Kongresu w Budapeszcie załączam wyjaśnienia o. Mariana [ 6 ]. Kazałem ogłaszać i w niedzielę już było zamieszczone.

Czy na zwyczajne Targi Lipskie mogą pojechać o. Florian [ 7 ], br. Efrem [ 8 ] - kierownik reprodukcji (drukarnia, chemigrafia), br. Salezy [ 9 ] kierownik narzędziowego (naprawa i konstrukcja maszyn) i br. Manswet [ 10 ] (działowy elektrotechniczny)? - Pilne.

Czy br. Michał [ 11 ], diakon, ma mieć wyjątkowy regulamin (późne wstawanie, zwolnienie z chóru)?

Dołączam ogólne przepisy Niepokalanowa [ 12 ].

Chciałem przywieźć wczoraj coś więcej, ale samolot w połowie drogi zawrócił i tak wylądowałem z powrotem w Warszawie. Przy okazji, to "coś" przywiozę [ 13 ].

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M. Kolbe

6 załączników

[Załącznik 1] [ 14 ]

Deklaracja

Niepokalanów, 8 I 1938

Niniejszym zaświadczam, że Konwent OO. Franciszkanów w Niepokalanowie za zgodą wszystkich Ojców przyjmuje zapis realności w Żółkwi przy ul. Chłopickiego 1, uczyniony przez śp. Monikę Stanisławę Urbanikową z domu Bujnowicz.

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 15 ]
(O. Maksymilian Maria Kolbe)
przełożony klasztoru

[Pieczęć okrągła] Sigillum Conventus Fratrum Minorum S. Francisci Conv. Immaculatae Conceptionis in Niepokalanów. W środku postać Niepokalanej, po bokach litery M i I.

[ 1 ] O. Witalis Jaśkiewicz.

[ 2 ] Br. Narcyz Samsel.

[ 3 ] O. Pacyfik Sobolewski.

[ 4 ] O. Piotr Wanatowicz.

[ 5 ] Dokumenty archiwalne AN milczą, stąd można przypuszczać, że trzecia pielgrzymka do Rzymu się nie odbyła (w 1937 r. odbyły się dwie - na Wielkanoc i na Boże Narodzenie).

[ 6 ] O. Mariana Wójcika.

[ 7 ] O. Florian Koziura.

[ 8 ] Br. Efrem Szuca.

[ 9 ] Br. Salezy Mikołajczyk.

[ 10 ] Br. Manswet Marczewski.

[ 11 ] Br. Michał Gościński.

[ 12 ] Zob. Pisma, 1117.

[ 13 ] Brak bliższych szczegółów.

[ 14 ] Dalszych 5 załączników brak. Były to: wykaz intencji mszalnych, zestawienie kasowe, sprawa pielgrzymki do Rzymu, wyjaśnienie o. Mariana związane z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Budapeszcie, przepisy ogólne Niepokalanowa.

[ 15 ] Podpis własnoręczny.