677

Do prezydenta Ignacego Mościckiego

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 5 II 1938.

Niepokalanów, 1 II 1938

Telegram

Pan Prezydent
Ignacy Mościcki
Warszawa

Również Niepokalanów łączy się w hołdzie imieninowym i błaga Niepokalaną Bogarodzicę, by błogosławić raczyła Pierwszemu Obywatelowi Rzeczypospolitej.

O. Maksymilian Kolbe
przełożony klasztoru